0x0-5-yas-sonrasi-ihmal-edilmemesi-gereken-10-kritik-muayene-1523618856303Gelişimsel Seyir
Çocukların yaşayacakları gelişim özellikleri ve değişimler, kişisel farklılıklar gösterse de genel olarak öngörebileceğimiz bir seyir izler. Yetişkinler olarak bu değişimleri bilmek ve farkında olmak, hem kaygılarımızı gidermek hem de onlara destek olmak için önemlidir.

Bilişsel Gelişim
Biliş, ileri zihinsel süreçleri içerir. Zihinsel süreçler dikkat, algı, bellek, dil gelişimi, okuma ve yazma, problem çözme, anımsama, düşünme, akıl, yaratıcılık vb. özellikleri içermektedir. Bilişsel gelişim, doğumdan başlayarak çevre ile etkileşim ve çevrenin anlaşılmasını sağlayan bilginin edinilmesi, kullanılması, saklanması, yorumlanarak yeniden düzenlenmesi ve değerlendirilmesindeki zihinsel süreçleri içine alan gelişim alanıdır. Bilişsel gelişimin desteklenmesinde yetişkinlerin rolü çok önemlidir. Anne babaların zengin uyarıcı çevre sunmaları (Doğa gezileri, kültürel geziler ve oyunlar…) çocukların gelişimlerini desteklemektedir.

5-6 yaş aralığında sizi neler bekliyor?
Artık tam anlamıyla bir okul çocuğudur.
Anaokulunda yeni bilgiler edinmekten; öğrenmekten keyif alır.
Başlangıç (İlk), orta, son pozisyonlarını isimlendirir.
20 nesneye kadar sayıp kaç tane olduğunu söyler.
1’den  10’a kadar olan rakamların isimlerini söyler.
1’den 10’a kadar olan rakamları sıralar.
Nesneleri genişlik ve uzunluk özelliklerine göre sınıflandırır.
Nesnelerin sıra içindeki yerlerini birinci, ikinci, üçüncü olarak isimlendirir.
1’den 25’e kadar olan rakamlar arasından ismi söyleneni gösterir.
Basit bir labirenti tamamlar.
Haftanın günlerini sıra ile söyler.
Model olunduğunda dörtgen çizer.
Basit arttırma işlemi yapar.
Doğum gününü gün ve ayı ile söyler.
Daha sonra ne olacağını tahmin eder.
Yarım ve bütün nesneleri gösterir.
1’den 100’e kadar ezbere sayar

Fiziksel Gelişim (Psikomotor)
‘Motor’ kelimesi anlam olarak, hareketi ifade eder. Anne karnında iken her birey fiziksel olarak gelişmeye başlar. Dünyaya geldiğinde de bu gelişim hızlanarak devam eder. Önceleri refleks olan hareketlerin bazıları, refleks olarak ömür boyu devam ederken, bazıları da zamanla organların bilinçli olarak kullanılması ile motor becerilere dönüşür. Nefes alıp vermek ya da göz kırpmak, ömür boyu bireyin istemi dışında da olsa devam eden refleksif hareketlerdir. Oysa tek ayak üzerinde sekmek ya da kağıt kesmek, organların kullanımının bilinçli olması ile yapılan eylemlerdir ve psikomotor gelişim içinde değerlendirilir. Psikomotor gelişim, yaşam boyu devam eden motor becerilerde ortaya çıkan davranışların kontrol altına alınması sürecidir. Söz konusu olan davranışlar; duyu organları, zihin ve kasların birlikte çalışması ile ortaya çıkar.

Aşağıda belirtilen davranışların, bir yıl içerisinde sırası ile gerçekleşmesi beklenmektedir.

Denge tahtasında ileri ve yürür.
Ayak değiştirerek sıçrar.
Salıncağı harekete geçirip, sallanmaya devam eder.
Elinin parmaklarını açıp başparmağı ile hepsine dokunur.
Modele bakarak küçük harfleri kopya eder.
Kaydırağın merdiveninin basamaklarını çıkar.
Eliyle topa yön vererek, topu sürer.
Bir resmi %95 sınırların içinde kalarak boyar.
Kenarlarından 3 mm’den fazla kaydırmadan dergi veya gazetelerden resim keser.
Kalemtıraş kullanır.
Karmaşık resimleri modele bakarak çizer.
Kağıttan basit şekilleri yırtarak çıkarır.
İki kez taklit yoluyla kare kağıdı çapraz olarak katlar.
Yumuşak top veya fasulye torbasını tek eliyle yakalar.
Kendi başına ip atlar.
Sopa veya raket ile topa vurur.
Koşarken yerden nesneleri alır.
Bir ayağı ile sürüyerek vagon kullanır.
Yukarı sıçrayıp, havada dönüp tek ayağı üzerine düşer.
Çizgili kağıt üzerine adını yazar.
30 cm yükseklikten atlayıp topuklarının üstüne düşer.
10 saniye tek ayak üstünde gözleri kapalı desteksiz durur.

Sosyal-Duygusal Gelişim
Sosyal-duygusal gelişim, çocuğun duygularının farkında olması, kendini tanıması, yeterliliklerini ve sınırlarını bilmesi, hangi durumda nasıl davranacağını bilerek duygu kontrolünün olması, böylelikle iç dünyasında yaşadıkları ile çevrenin beklentileri arasında denge kurabilmesi, yaşadığı topluma uyum sağlaması olarak ifade edilir. Çocuk, duygusal gelişim sürecinde olumlu ve olumsuz duyguları doğal bir şekilde yaşar. Olumlu duygulara uygun tepkiler vermek önemliyken, çocuğun olumsuz duygular yaşama sıklığı ve yoğunluğu da oldukça önemlidir. Sosyal-duygusal gelişimin niteliği anne-baba ve çocuk etkileşimi ile yakından ilişkilidir.

Aşağıda belirtilen davranışların, bir yıl içerisinde sırası ile gerçekleşmesi beklenmektedir.

Kendi ile ilgili kızgınlık, mutluluk, sevgi gibi duyguları ifade eder.
Sürekli gözetim olmadan 4-5 akranı ile paylaşarak oyun oynar.
Başkalarına oyunun veya etkinliğin kurallarını açıklar.
Yetişkinlerin rollerini taklit eder.
Yemek zamanı sohbete katılır.
Sözel muhakeme gerektiren oyun kurallarına uyar.
Sıkıntısı olan oyun arkadaşını rahatlatır.
Kendi arkadaşlarını kendi seçer.
Basit aletler kullanarak yapı-inşa oyunları planlar ve oynar.
Kendi için amaçlar belirleyip bu amaçlar doğrultusunda etkinliğini sürdürür.
Kukla oynatarak veya kendi rol alarak, hikayenin bir kısmını canlandırır.

https://www.trtcocuk.net.tr/ebeveyn-akademisi/cocuk-gelisimi/5-6-yas-araliginda-sizi-neler-bekliyor

Etiketler :

Kullanıcı Yorumları


Konu hakkındaki görüşleriniz nelerdir?

Benzer Haberler


21 Haziran 2020, Yorum Yapılmamış
09 Haziran 2020, Yorum Yapılmamış
09 Haziran 2020, Yorum Yapılmamış
18 Mayıs 2020, Yorum Yapılmamış
17 Mayıs 2020, Yorum Yapılmamış
14 Mayıs 2020, Yorum Yapılmamış